طراحی صنعتی

طراحی صنعتی ،استفاده ازهنرها وعلوم کاربردی است تا زیبایی شناسی،عملکرد،ارگونومی و قابلیت استفاده از محصول را بهبود بخشد.این طراحی تخصصی ویژگی های بصری ،شکل، الگو، پیکربندی یا تزئینات مورد استفاده را متناسب با شخصیت شهر بکار برده و اجزای مبلمان شهری را همسان میسازد. طراحی صنعتی میتواند به طورهوشمندانه با اجرای راه حل های طراحی پروژه محصول ها با نگاه انسان محور بودن درمحیط ،فراگیرشده وبه بالاترین پوشش اجتماعی دست یابد. این رویکرد در روش طراحی تا ساخت دراستودیوی طراحی ما دنبال میشود.

پروژه

تیم ما مراقب ایجاد یک ارتباط واقعی بین محصول ، کاربر ومحیط زیست است. ما ازروش های مختلف طراحی برای ایجاد یک مدل کامل استفاده می کنیم . برای این منظور دراستودیوی ما این روند ارائه میشود:

- دریافت اطلاعات و درخواست های مشتری از طرح

- طراحی اتودی با تفکرصنعتی - مهندسی

- بررسی تخصصی امکانات ساخت طرح

- ترسیم کامپیوتری نقشه های ساخت

- نمونه سازی طرح ها با تبدیل طرح ها 2D به 3D

- ساخت مستندات مدل سازی 3DMax و رندر کردن

- مشاوره با مشتری برای گزینش طرح نهایی

- ایجاد انیمیشن متحرک در صورت درخواست

- ساخت اسناد فنی 2D و 3D از مدل نهایی شده

- تهیه دستورالعمل های عملیاتی

- ساخت نمونه فنی وارزیابی آن

اسناد فنی

اسناد فنی به هر نوع اسنادی اشاره دارد که توصیف مشخصات فنی، نحوه عملکرد تجهیزات مختلف ، یک محصول جدید یا محصول تحت توسعه را توصیف می‌نماید. دریافت کننده اسناد فنی کاربر محصول، مالک یا تکنسین بخش تعمیرات و نگهداری در نظر گرفته می‌شود. ما مستندات فنی محصول را با توجه به نیازهای مشتری و پروژه های منحصر به فرد آماده می کنیم.

نمونه سازی

ما نمونه های اولیه را براساس مستندات طرح منتخب مشتری ایجاد می کنیم. نمونه فنی نیز در هر مرحله از تولید توسعه می یابد. ما آنها را برای تست عملکرد سیستم و یا اطمینان از اینکه اجزای مختلف با موفقیت کار می کنند ایجاد می کنیم. طراحان ماهر و نیروهای فنی ساخت و ریخته گری ما دارای مهارت های لازم برای ایجاد پروژه های زیبا و کاربردی هستند.

مبلمان شهری پارس

لطفا نام و شماره تماس خود را وارد نمایید

نام و نام خانوادگی*  
موبایل*  
ایمیل