مبلمان شهری

شهرهوشمند

شهرهوشمند

استودیو طراحی مبلمان شهری پارس طراحی خود را برای اجرای سری محصولات تولیدشونده با امکانات خورشیدی انجام داده است تا نیازهایی این بخش را پاسخ دهد. هرچند استفاده ازانرژی پاک هرگز آسان تر نبوده و هزینه های بالاتری دربردارد اما این یک سرمایه گذاری برای آینده است. ما براین باوریم که راه حل های هوشمندسازی شهر براساس نیازهای روز میتواند برای هزاران نفرازشهروندان معاصر که در تماس دائمی با جهان هستند، بهترباشد. مبلمان شهری پارس بر توسعه دستگاه های زیست محیطی متمرکز شده است، زیرا ما آگاه هستیم که هوای تمیز برای زندگی ما حیاتی است.

مبلمان شهری پارس

لطفا نام و شماره تماس خود را وارد نمایید

نام و نام خانوادگی*  
موبایل*  
ایمیل