مبلمان شهری

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس برای توقف کوتاه مدت اتوبوس طراحی میشود .ما در طراحی آن میدان دید مناسب مسافرین،ایمنی وآسایش مسافر،دسترسی وارتباطات وملاحظات زیست محیطی درنظرمی گیریم. همچنین درانتخاب مواد ساخت آن از شرایط اقلیمی محل نصب آن مراقبت می کنیم تا هزینه های نگهداری کمتری داشته باشد. ایستگاه های اتوبوس ما شامل: ایستگاه اتوبوس عادی، ایستگاه اتوبوس مکانیزه ،ایستگاه های اتوبوس BRT، ایستگاه اتوبوس سرویس پرسنل هستند. شما می توانید ایستگاه اتوبوس را بر اساس دسته بندی مواد ساخت ، ملاحظه نموده و کد رنگ مورد نظرتان را نیز از صفحه پالت رنگ RAL انتخاب بفرمایید .

مبلمان شهری پارس

لطفا نام و شماره تماس خود را وارد نمایید

نام و نام خانوادگی*  
موبایل*  
ایمیل