مبلمان شهری

کفپوش

کفپوش

کفپوش ها ضمن ارائه زیبایی رنگ ها، کاهش هزینه های نگه داری محیط ، ازآسیب های احتمالی درمکان های تحرک نیز پیشگیری می کنند.ما انواع چمن مصنوعی و کفپوش های گرانولی ، تاتامی را بصورت تایلی ارائه می کنیم . ما برای کفپوش های درجا ریزگرانولی میتوانیم طرح هایی را براساس رنگ ومشخصات محیط شما ارائه دهیم .کفپوش شامل : کفپوش گرانولی، کفپوش درجا ریزگرانولی، کفپوش تاتامی، چمن مصنوعی هستند. شما می توانید کفپوش را بر اساس دسته بندی مواد ساخت ، ملاحظه نموده و کد رنگ مورد نظرتان را نیز از صفحه پالت رنگ RAL انتخاب بفرمایید.

مبلمان شهری پارس

لطفا نام و شماره تماس خود را وارد نمایید

نام و نام خانوادگی*  
موبایل*  
ایمیل