مبلمان شهری

المان شهری

المان شهری

المان ، پردازش تصویری مفاهیمی از سمبل های اقلیم ، ارزش ها ویا دستاوردهای یک منطقه است که با دست هنرآفریده می شود. نقش آنها در یادآوری این مفاهیم جنبه ی هنری شهر را به نمایش میگذارند .ما طرح های را با مفاهیمی به عنوان نمونه طراحی نموده ایم و میتوانیم سازنده طرح های شما با کمترین محدودیت در استفاده از انواع متریال ها باشیم .المان شهری شامل : المان پارک، المان خیابانی،المان میدان هستند. شما می توانید المان شهری را بر اساس دسته بندی مواد ساخت ، ملاحظه نموده و کد رنگ مورد نظرتان را نیز از صفحه پالت رنگ RAL انتخاب بفرمایید.

مبلمان شهری پارس

لطفا نام و شماره تماس خود را وارد نمایید

نام و نام خانوادگی*  
موبایل*  
ایمیل