مبلمان شهری

ایستگاه دوچرخه

ایستگاه دوچرخه

کاهش ترافیک وحفظ هوای پاک درشهر برای زندگی سالم امری ضروری است. برای دسترسی به وسایل نقلیه پاک مانندانواع دوچرخه ها وموتورسیکلت شارژی وجود ایستگاه اهمیت فراوانی دارد. ما برای دردسترس بودن این خدمات غرفه های ایستگاه دوچرخه را طراحی نموده ایم ومیتوانیم طرح های دیگری را براساس لیست درخواست مشتری ارائه دهیم.ایستگاه دوچرخه شامل : ایستگاه دوچرخه ، ایستگاه دوچرخه شارژی ، ایستگاه موتورسیکلت شارژی هستند. شما می توانید ایستگاه دوچرخه را بر اساس دسته بندی مواد ساخت ، ملاحظه نموده و کد رنگ مورد نظرتان را نیز از صفحه پالت رنگ RAL انتخاب بفرمایید.

مبلمان شهری پارس

لطفا نام و شماره تماس خود را وارد نمایید

نام و نام خانوادگی*  
موبایل*  
ایمیل