مبلمان شهری

ایستگاه شارژ

ایستگاه شارژ

زندگی درشهرهای امروز با نیازهای جدیدی روبروست و با تکنولوژی پیش می رود.دسترسی به منابع تغذیه این تکنولوژی ها بخش جدیدی از خدمات رسانی برای رفاه شهروندان محسوب می شود.ما برای ارائه این خدمت ایستگاهی برای شارژ ابزارتکنولوژی طراحی نموده ایم ومیتوانیم موارد دیگری را برای همسوسازی این طرح ها برای ساخت شهرهوشمند ارائه دهیم.ایستگاه شارژ شامل : ایستگاه شارژموبایل ، ایستگاه شارژ شهروندکارت هستند. شما می توانید ایستگاه شارژ را بر اساس دسته بندی مواد ساخت ، ملاحظه نموده و کد رنگ مورد نظرتان را نیز از صفحه پالت رنگ RAL انتخاب بفرمایید.

مبلمان شهری پارس

لطفا نام و شماره تماس خود را وارد نمایید

نام و نام خانوادگی*  
موبایل*  
ایمیل